Общи условия

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт!

 

Моля, прочетете условията за ползване на сайта. С посещаването му, Вие се съгласявате с тях. Съдържанието на сайта, включително тази страница, са обект на постоянно обновяване.

В случай, че имате каквито и да било въпроси, свързани с условията, можете да се свържете с нас на info@firstdigital.bg

Авторски права и търговски марки

Цялото съдържание, показано на сайта firstdigital.bg, е ексклузивна собственост на First Digital Solutions Ltd. и попада под Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Всички търговски марки, лога и всякакви отличителни знаци, текстове или графики, са собственост на First Digital Solutions Ltd, включително на трети страни.

Нищо от този сайт не може да бъде копирано, представяно или използвано по какъвто и да било друг начин без изричното съгласие на First Digital Solutions Ltd.

First Digital Solutions Ltd. или Фърст Диджитъл Салюшънс ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

 

First Digital Copyright Notice.
2018-2019 © Всички права запазени.

Опровержения и отговорност

Цялото съдържание на сайта е предоставено „както е“. First Digital не се ангажира да гарантира точност, адекватност или цялост на съдържанието и изрично отхвърля отговорност за грешки или пропуски в такова съдържание. Гаранции от какъвто и да е вид, подразбиращи се, изрични или законови, включително, но не само, гаранции за ненарушаване на права на трети лица, право на собственост, продаваемост, пригодност за конкретна цел и „чисти“ от компютърен вирус, се предоставят заедно със съдържанието на firstdigital.bg

First Digital не носи отговорност за каквито и да било щети, загуби или разходи, независимо дали са преки, непреки, специални, наказателни, примерни, случайни или последващи, въз основа на теория за отговорност, произтичаща от или във връзка с:

  • използването на съдържанието на firstdigital.bg или всяко съдържание на свързан уеб сайт;
  • невъзможността да се използва такова съдържание;
  • всяко неизпълнение, допускане на грешки, прекъсване, дефект, закъснение при работа или предаване, компютърен вирус или повреда на линия или система;
  • във всеки случай, дори ищецът да каже на First Digital или неговите представители за възможността за такива щети, загуби или разходи.

Закон и юрисдикция

Настоящите условия се определят съгласно законодателството на Република България.

Споровете относно всяко съдържание и настоящите условия на сайта се решават между засегнатите страни, а в случай на несъгласие и невъзможност за постигане на консенсус – в съда.