В подкрепа на значима кауза

First Digital е социално ангажирана, отговорна и заинтересована от всичко случващо се в нашия свят дигитална агенция.

 

Вярваме, че с общи усилия можем да достигнем до много хора и така заедно да променим света към по-добро. Наистина. Вярваме в доброто. По детски наивно. И когато правим добро, то неминуемо ще ни се случи.
Всичко е в нашите ръце.

 

Готови сме да подкрепим стойностни кауза или проект в услуга на обществото, предлагайки своите услуги напълно доброволно и безвъзмездно. Каузи, засягащи и имащи за цел да променят предимно човешки съдби и животи към по-добро.

 

Свържете се с нас.